SAS og Widereøe med avlysninger fra Kjevik tirsdag

foto