Kripos bistår i søk i brann­ruiner i Arendal

foto