Da ulykken inntraff, dukket hjelpere opp fra alle kanter

foto