Ordfører Jan Oddvar Skisland har innkalt til ekstraordinært formannskap for å diskutere strengere tiltak. Fredag ble det klart at smittetallene i Kristiansand øker. Ordfører Jan Oddvar Skisland har innkalt til ekstraordinært formannskap for å diskutere strengere tiltak. Fredag ble det klart at smittetallene i Kristiansand øker. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi kan ikke leve med at smitten øker. Da må det stren­gere tiltak til.