– Vi kan ikke leve med at smitten øker. Da må det stren­gere tiltak til.