KRISTIANSAND: Høyesterett har avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kan løslates.

– Vi har sendt kjennelsen over til Ila og bedt om at den iverksettes. Det er alt jeg har å si, sier statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter til Fædrelandsvennen.

Etter å ha sonet nær 21 år i fengsel for drapene i Baneheia i 2000 blir Kristiansen løslatt tirsdag kveld.

Fædrelandsvennen får opplyst fra Kristiansens pressekontakt Terje Helland at Viggo Kristiansen kommer til å bli kjørt ut av hovedporten ved Ila mellom klokka 22 og 23 tirsdag kveld.

Deretter kjøres han direkte til Kristiansand, og ankommer der i natt.

Assisterende fengselsleder på Ila, Gøran Nilsson, bekrefter til VG at Kristiansen ikke kommer til å bli værende i fengselet over natten.

– Vi fikk beskjeden ganske tidlig fra Høyesterett om at han løslates, og vi kunne dermed starte med å hjelpe Kristiansen med å pakke ut og slikt. Vi kan ikke ha han en natt til i fengselet etter han er løslatt, sier Nilsson til avisen.

Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sa ved 16-tida at 42-åringen blir løslatt i dag.

– Viggo er betydelig overrasket, men veldig glad. Jeg har også snakket med familien. Flere sier de skal hjem og heise flagget, sa Sjødin til NTB.

Dette pressekorpset venter Viggo Kristiansen utenfor fengselet tirsdag kveld. Foto: NTB Scanpix

Enstemmig

Kjennelsen fra ankeutvalget i Høyesterett er enstemmig.

I begrunnelsen heter det:

«Påtalemyndigheten har frist til 12. juni 2021 for å reise sak om forlengelse av tidsrammen for den gjenåpnede forvaringsdommen. Påtalemyndigheten har opplyst at den nå ikke kommer til å be om å få forvaringen forlenget. Dette innebærer at (Viggo Kristiansen) uansett vil bli løslatt om kort tid», skriver Høyesterett.

«I denne situasjonen kan ankeutvalget ikke se at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner taler for å fravike hovedregelen i straffeprosessloven § 452 andre ledd om utsatt fullbyrdelse av den korte tiden som gjenstår av soningen. På dette grunnlag er utvalget kommet til at ((Viggo Kristiansen) må løslates», heter det videre.

13. september 2000 ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen pågrepet for barnedrap og voldtekt i Baneheia. Andersen fikk 19 års fengsel, og slapp ut i 2016.

Kameraten ble idømt 21 års forvaring, fordi vanlig fengsel ikke var nok til å verne samfunnet. Han har nektet å ha noe med saken å gjøre.

Viggo Kristiansens forsvarer Bjørn Andre Gulstad utenfor Ila fengsel tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen

Kontaktforbud

De etterlatte etter jentene som ble drept, har bedt om at Viggo Kristiansen ilegges kontaktforbud når han løslates.

Det er Oslo politidistrikt som behandler dette, men tirsdag ettermiddag har foreldrene ikke fått svar.

– Vi venter på tilbakemelding. Dette haster jo, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Høyesteretts behandlet en anke etter at Borgarting lagmannsrett 29. april ikke tok begjæringen om løslatelse til følge. Kjennelsen ble fattet under disens.

Flertallet fant «at risikohensyn, hensynet til samfunnsvernet, tilsier at (Viggo Kristiansen) fortsatt bør holdes i forvaring». Mindretallet var uenig.

Statsadvokaten i Oslo sluttet seg opprinnelig til lagmannsrettens flertall, men endret syn mandag.

Kristiansen fikk gjenopptatt saken sin i februar. Påtalemyndigheten vurderer nå om de skal gå for en ny rettssak mot ham, eller legge ned påstand om frifinnelse.