Overlege i FHI og smittevernekspert Preben Aavitsland minnet de folkevalgte i Kristiansand om at staten kan overta styringen av smitteverntiltak dersom ikke kommunens egne tiltak oppleves hensiktsmesige. Overlege i FHI og smittevernekspert Preben Aavitsland minnet de folkevalgte i Kristiansand om at staten kan overta styringen av smitteverntiltak dersom ikke kommunens egne tiltak oppleves hensiktsmesige. Foto: Kjartan Bjelland

Minnet om at staten kan overta styringen