• Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank slår seg sammen, og blir til Østre Agder Sparebank. Nina Holte blir banksjef i den nye banken, her sammen med Jan Birger Stebekk, som blir markedssjef. FOTO: Østre Agder Sparebank

Ny bank lansert i Agder

Snart er Vegårshei Sparebank og Gjerstad Sparebank historie. Nå går de sammen som Østre Agder Sparebank.