Venneslaheia ligger cirka der den røde sirkelen er. Det kan bli Venneslas største boligfelt med over 1500 boliger og en befolkning på 5000 mennesker om det blir realisert. Venneslaheia ligger cirka der den røde sirkelen er. Det kan bli Venneslas største boligfelt med over 1500 boliger og en befolkning på 5000 mennesker om det blir realisert. Foto: Lars Hoen

Ordføreren åpner for å droppe 1500 boliger