• Venneslaheia ligger cirka der den røde sirkelen er. Det kan bli Venneslas største boligfelt med over 1500 boliger og en befolkning på 5000 mennesker om det blir realisert. FOTO: Lars Hoen

Ordføreren åpner for å droppe 1500 boliger

Ordføreren ønsker at Vennesla sentrum, Hunsøya og Moseidmoen bygges ut og fortettes.