• Det var i fjor en samlet nedgang i boligprisene i Kristiansand, men da først og fremst prisen for leiligheter. FOTO: Kjartan Bjelland

Boligprisene ned 2,7 prosent

For første gang siden 2014 sank boligprisene i Kristiansand året sett under ett. Boligprisene i den største byen på Sørlandet er nå 2,7 lavere enn for ett år siden. Særlig leilighetsprisene faller mye.