• Kartverket har laget denne beregningen for hvordan en 200-års springflo vil slå ut for Kristiansand i 2090. Da vil vannet stå langt over Lagmannsholmen. De tar utgangspunkt i at havnivået stiger med 76 centimeter FOTO: Kartverket

Dette skjer i Kristiansand hvis havnivået stiger

Nye kart viser hvordan Tangen og Lagmannsholmen blir stående under vann ved en springflo i fremtiden.