• 7000 pasienter behandles etter at de er bitt av flått og har fått lignende eller annet utslett. Nå slår en norsk forsker fast at penicillin er beste behandling. FOTO: Harald Reiso, Flåttsenteret

Penicillin best i behandling av borreliose

Årlig blir 7000 norske pasienter behandlet for borreliose med det karakteristiske utslettet. En norsk studie viser at alminnelig penicillin er beste behandling.