• Ordfører Harald Furre og Høyres gruppeleder Renate Hægeland lover å bruke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse mer og at de som søker om ordningen skal bli møtt med større respekt. FOTO: Jacob Buchard

Kommunen får kraftig kritikk i ny rapport: «Krenkende og nedverdigende»

De er mennesker som trenger assistanse for å fungere i hverdagen. Men møtet med Kristiansand kommune blir en vanskelig opplevelse for mange.