• Rune Undheim med den nye stripesprederen. Gjennom den store slangen pumpes gjødsel fra store kummer. De mange grønne slangene legger gjødselen helt nede på bakken. FOTO: Geir Christian Johannessen

– God drift er bra for miljøet

Moderne gjødslingsmetode gir bedre avling, mindre klimautslipp og ikke minst mindre lukt. Landbruket tar egne grep for å bli mer miljøvennlige.