Lokalt

Steinraset i Nomelandsfjellet stopper ikke ny via ferrata

Nomelandsfjellet i Valle. Midt i bildet ser vi den tørrlagte Fingerdalsbekken der steinspranget gikk mandag. Til høyre ved skogholtet ved det lyse området gikk det store steinraset over via ferrata’en 22. juli i fjor Noe til venstre for fjorårsraset anlegger nå Bratt Friluftsliv AS ny via ferrata. Foto: Johs. Bjørkeli