Illustrasjonen viser dagens eksisterende Søgne omsorgssenter til venstre (med brune tak), mens de planlagte blokkene til Agderbygg er skisset opp til høyre. Det er denne tomta, like ved E 39, kommunen nå har kjøpt for 22 millioner kroner.  Illustrasjonen viser dagens eksisterende Søgne omsorgssenter til venstre (med brune tak), mens de planlagte blokkene til Agderbygg er skisset opp til høyre. Det er denne tomta, like ved E 39, kommunen nå har kjøpt for 22 millioner kroner. Foto: Agderbygg

Kommunen kjøpte tomt for 22 millioner kroner