• Illustrasjonen viser dagens eksisterende Søgne omsorgssenter til venstre (med brune tak), mens de planlagte blokkene til Agderbygg er skisset opp til høyre. Det er denne tomta, like ved E 39, kommunen nå har kjøpt for 22 millioner kroner. FOTO: Agderbygg

Kommunen kjøpte tomt for 22 millioner kroner

Søgne kommune har kjøpt nabotomta til omsorgssenteret på Tangvall for 22 millioner kroner.