KrF er et av partiene som vil ha en full gjennomgang av  ordningen med skolestart for seksåringer. Hans Fredrik Grøvan (tv) regner med de får flertall for en grundig evaluering av ordningen. Her sammen med Torhild Bransdal og Kjell Ingolf Ropstad ved en tidligere anledning. KrF er et av partiene som vil ha en full gjennomgang av ordningen med skolestart for seksåringer. Hans Fredrik Grøvan (tv) regner med de får flertall for en grundig evaluering av ordningen. Her sammen med Torhild Bransdal og Kjell Ingolf Ropstad ved en tidligere anledning. Foto: Siv Dolmen

Kjemper for ny skolehverdag for de minste