• Inger Ann Fidjestøl, prosjektleder i Statens vegvesen region sør, ved Stokkeland bru i Søgne. Denne broa er snart historie. FOTO: Tormod Flem Vegge

Planlegger ny bro og sykkelvei i Søgne til 145 mill.

Vest-Agder fylkeskommune skal bygge ny bro på Stokkeland, legge om elva og etablere gang- og sykkelvei.