• Dette bildet er tatt fra utlevering fra REKO-ringen i Førde. Nå skal sørlendingene også kunne kjøpe lokalmat via Facebook. FOTO: Ulf Fugumayo Amundsen

Bønder går sammen for å selge direkte på Facebook

Lokale matvareprodusenter skal sammen selge varer direkte til kundene via nytt Facebook-konsept.