• MINST: Sammen med Flekkefjord, Lindesnes og Kristiansand er Vennesla blant kommunene som gir minst i grunnstøtte til sosialklienter i Vest-Agder. Ordfører i Vennesla, Torhild Bransdal (KrF), mener det er tilfeldig. FOTO: Kjartan Bjelland

KrF hjelper minst

Nestekjærlighetspartiet KrF gir minst støtte til sosialhjelpsmottakere i Vest-Agder.