Omsorgssenter: Vår far fikk bo på Valhalla omsorgssenter i vel ett år før han døde. Familien var i begynnelsen skeptisk, da han ble flyttet fra Elvegata omsorgssenter, hvor han hadde fått god pleie. Men i dag vil vi gjerne få takke betjeningen på Valhalla, særlig sykepleiere og hjelpepleiere, for den fremragende måten de har vist omsorg på og gitt god pleie. Det som er ferskest i minnet, er den faglige dyktigheten og det gode nærværet den siste halvannen uken fram til han døde.Vi opplevde at de hadde respekt for faren vår og ble glad i ham. De delte vårt ønske om å gjøre ting best mulig. For oss som pårørende gjorde dette de siste dagene da vi våket over en kjær far lettere å komme igjennom. Vel tilbake på omsorgssenteret etter overvåkning og undersøkelser på sykehuset, var personalet tydelige på at det var satt inn ekstravakt, og at det var en sykepleier som spesifikt skulle ha ansvar for å se til ham den kvelden og natten. Det var flere ganger i løpet av den siste kritiske tiden at ledelsen beregnet og satte inn ekstra bemanning. Dette ga nettopp mulighet for ro og verdighet rundt sykeleiet.Også i de små, praktiske tingene som å tilby kaffe eller te, eller hente en ekstra stol, merket vi stor evne og vilje til å yte «litt ekstra» fra hele personalet. Hva det betød for min mor kan ikke vurderes høyt nok.Vår erfaringsbakgrunn er i hovedsak begrenset til gul gruppe i 2. etasje ved Valhalla omsorgssenter. I tillegg har vi lagt merke til at beboerne generelt fikk nyte godt av mange gode kulturtilbud. Også Lund menighet er flinke til å inkludere Valhalla omsorgssenter i sin tjeneste for lokalmiljøet.Takk, Valhalla.For familien:Hilde Margrethe Sæbø FjeldstadKristiansand