• PÅ TIDA: Aleksander Hole (t.v) og de andre elevene på åttende trinn løper til plassene sine når lærer Dag Grimstad ankommer timen. Både lærere og elever har fått beskjed om at de skal komme raskt i gang. FOTO: Kjartan Bjelland

Lærerne kommer for sent til timene

Lærerne i Kristiansand kommer for sent til timene. Nå blir de bedt om å skjerpe seg.