Redningsaksjon vest for Mandal

Politiet satte i gang en redningsaksjon da en båt som skulle frakte gods ble funnet med bare spissen av baugen over vann.