Tillater mobilbruk om bord i fly

Neste sommer kan du snakke i mobilen mens du flyr.