Oslo Ullmann leder IbsenkomitéKulturdepartementet gir Liv Ullmann rett i at den internasjonale Ibsenprisen må være større enn 1,5 millioner kroner dersom den skal bli lagt merke til og få tyngde internasjonalt. Kulturdepartementet har i utgangspunktet bestemt at prisen skal være på halvannen million kroner, mens vår største internasjonale filmstjerne gjennom tidene mener beløpet er for lite, og mener prisen bør ligge på nivå med Niels Henrik Abel-prisen i matematikk eller Holbergs minnepris i humaniora, som deler ut henholdsvis 6 og 4,5 millioner kroner. NTB