LILLESAND Beboere i Øvre Skuggevik har klaget bystyrets vedtak om utvidelse av ASKOs anlegg på Skuggeviksletta inn til fylkesmannen. I klagebrevet peker de på at reguleringsplanen ikke fokuserer på alle sider av utvidelsen. Dette gjelder støy, aktiviteter på nattetid, fremtidige utvidelser og ASKO Agders juridiske forpliktelser.«Reguleringsplanen innebærer i praksis en betydelig omlegging av trafikk fra øst til vest, uten at dette kommer klart fram i planen. Fremtidig belastning innebærer tre-fire ganger større nedslagsfelt mot vest i forhold til øst,» heter det i klagen.Både i planen og i saksdokumentene til Lillesand kommune er fokuset først og fremst rettet mot områdene sør og øst for engroslageret, Ørnefjell og Grøgårdsmyr. «En kan få det feilaktige inntrykket at området mot vest ikke berører allmennheten eller viktige samfunns— og miljøinteresser, heter det i klagebrevet fra beboerne i Øvre Skuggevik.JOSTEIN BLOKHUS