Avklar forventninger til hverandre.Invester i felles gode opplevelser.Godta hverandres forskjeller og gi hverandre rom.Bruk regelmessig service i form av samlivskurs, turer og gode samtaler.Vær mer opptatt av å gi inn i forholdet enn av å kreve.Alle vil oppleve å bli såret av noen en er glad i. Tilgivelse er et valg, men tillit må den andre bygge opp.Søk hjelp og råd hos andre. Vær forsiktig med å bruke venner dersom ikke begge er enige om det. Lytt til den andres opplevelser, historie, hverdag, følelser, drømmer, glede og smerte.Husk å gi så mye ros at partneren tåler kritikk. Ikke la partneren gjette seg til hva du liker og ikke liker.Kommuniser hver dag. Ikke vent med alle småtingene til de blir store.Bevar nysgjerrigheten og utforsk partneren, ikke tolk og gjett. Sjekk at dere har forstått hverandre rett.Sett av tid til hverandre!KILDE: FRODE og Anja Lund,YNGVE KOLLTVEIT og SAMLIVSEKSPERT BENTE TRÆEN