UDI-anmeldelse til vurdering hos politiet

Påtalemyndigheten vil om kort tid avgjøre om det er grunnlag for videre etterforskning av tidligere UDI-direktør Trygve G. Nordby.