• ALLERGI: Mary-Ann Hjemdahl har merket den ekstreme spredningen av pollen, men klarer å kontrollere allergien med medisiner. Sønnen Sevrin Kristiansen er allergisk mot gress, men kjenner ikke noe til allergisymptomene ennå. FOTO: Pål Kaalaas

Ekstrem pollenspredning på Sørlandet

Bjørkepollen eksploderer over Sørlandet. Onsdag var det ekstremt kraftig spredning, og apotek og legesentre rennes ned av syke sørlendinger.