Norge tapte fossekampen

Norge kan ikke fortsette å gi kommunene evige rettigheter til fossefallene, mens private må gi sine tilbake til staten etter 60 år, lyder dagens dom fra Efta-domstolen.