Ulovlig hjelp til bomsniking

Med denne plastfolien over skiltet kan du lure deg unna bompenger. Helt lovlig, sier produsenten. Men Vegdirektoratet er uenig.