DEBATT: Er strømprisene for høye?

Vi lever i et land der annenhver nordmann praktisk talt bare kan holde en dynamo under fossen for å sikre lys og varme til seg og sine. Si din mening: Er strømprisene riktige?