En godviljens mann

Med Jon Lilletuns bortgang har norsk politikk lidd et smertelig tap. Ettertiden vil vise at han var en av de mest betydningsfulle politikere i sin samtid, selv om han verken ble statsminister eller partileder.