Krever nødslakt på gård

En bonde fra Gyland har fått frist ut denne uken på å slakte besetningen etter vanskjøtsel av dyrene.