• MOT NEDBYGGING: Magne Bakken ønsker å beholde gård og dyr på Møvig. Til det får han støtte gjennom det regionale miljøprogrammet. Her med datteren Sigrid Marie (4) på armen. FOTO: TORILL FRISLID GUSTAFSON

Få bønder i byen

Melkebønder er en truet rase i Kristiansand. Det finnes kun tre av dem igjen i kommunen.