• FOTO: Ola Mork

Tok 70 teiner

Beslagla 70 fiskeredskaper langs sørlandskysten i storaksjon fredag.