• HELSEKONTROLL: På grunn av for store arbeidsmengder, blir ikke barn og spedbarnsforeldre ivaretatt på en ønsket og forsvarlig måte, kommer det fram i en avviksrapport om helsestasjonen i Mandal. her er det helsesøster Paula Kjær som nettopp er ferdig med en rutinekontroll av Leah Teland Ellingsen. FOTO: Espen Sand

Ikke nok tid til barn

Legen på Helsestasjonen må undersøke mellom 20 og 30 barn hver dag. Det er verken faglig eller helsemessig forsvarlig.