Tallet på alvorlige personskader på sokkelen øker

Petroleumstilsynet la fredag fram en rapport som viser at antall personskader på den norske sokkelen øker og at risikoen for de store ulykkene er uendret. Petroleumstilsynet er ikke fornøyd med utviklingen.