Odd Magne RøinåsAdresse: Vaktheia 21, 4640 SøgneAlder: 60 år i morgen, torsdag 23. november.Det er i Søgne han bor, men spør du hvor han kommer fra, er svaret Vennesla. Halvt ivelending er han, siden moren kommer derfra. Oppvokst er han på grensen mellom de to kommunene. Han utdannet seg til lærer. Etter eksamen i Kristiansand var han to år ved Engesland skole i Vegusdal. Deretter bar det til Songdalen og lærerjobber i Finsland, på Stokkeland og Nodeland. Han rakk også en periode på skolekontoret, før han i 1987 ble skolekonsulent i Marnardal.Røinås fortsatte sin omflakkende tilværelse, og var rektor på Mosby i to år. I 1990 sa han ja til vikariat for skolesjefen i Bykle. Året etter forlot han øvre Setesdal og trakk ut til kysten igjen og rektorstillinger i Høvåg og Søgne. I Søgne ble ungdomsskolen under hans ledelse supplert med «Smia», et praktisk rettet skoletilbud for elever som slet med de teoretiske fagene. Som rektor trakk han også med stort hell foreldrene inn som samarbeidspartnere, da det oppstod alvorlige problemer i skolemiljøet på Tangvall.Avskjeden med Søgne ble likevel ingen hyggelig opplevelse. Han fikk sparken. Etter lange og resultatløse forhandlinger endte saken i rettsapparatet. Røinås vant, og fikk en klekkelig erstatning for tort og svie. Men Søgne som arbeidsgiver var han ferdig med. Etter bruddet med Søgne gikk veien til skolekontoret i Kristiansand. I raden av jobber hører også rektorvikariat på Hellemyr og rektor ved Justvik skole med. Dessuten drev han sammen med tidligere undervisningsdirektør Odd R. Jørgensen i Kristiansand et selskap med skolebygg som arbeidsfelt. Nå har han eget firma, og er engasjert av kommunene Evje og Hornnes, Bygland og Iveland for å forberede «Ungdommens kompetansehus» på Evjemoen. Han utreder også konsekvenser av Kunnskapsløftet for skolene i Notodden. Som skolemann er det hensynet til den enkelte elev og tilpasset opplæring som alltid har stått i fokus. Og han er kommet til at minst like viktig som ombygging av skoler, er «ombygging» inne i hodene til en del skolefolk. På fritiden har Røinås blitt populær med Pider Ro-historier. Fremdeles tar han på seg oppdrag som amatørhumorist, men nå er det kun de gode historiene fra Vennesla som gjelder. Han skjemmes over at dialekten er blitt utvannet, og håper alle skrønene skal hjelpe ham til å friske den opp igjen. Ellers er snekring og muring en kjær hobby. Nå bygger han om kjøkkenet hjemme. På Ose har han satt opp hytte, men siden han har fått ny tomt, vurderer han å bygge enda en og selge den gamle. 60-årsdagen skal feires med familien. Hvor det blir, vil han ikke ut med. Kanskje på hytta?Ole Lillesvangstu