• JAWOHL: Var Adolf Hitler innsatt av Gud? Hva gikk i så fall galt?

DEBATT: Hitler innsatt av Gud?

Men det er mulig ting kom litt ut av kontroll.