Brøt seg inn i lekebu

For andre gang på kort har vandaler vært på ferde på Hellermyr barnehage.