• PSYKRIATRISK BEHANDLING: Forsvarer Anne Marstrander mener tiltalte bør få tung psykriatisk behandling.

- Han må frifinnes

Forsvarer Anne Marstrander mener 27-åringen bør frifinnes for drapet på Elin Laursen.