Eksamensjuks ved Universitet i Agder havnet i retten