Har blitt mer skeptisk til byvekstavtale og nye bomstasjoner

foto