Ingen vil adoptere disse kattene. Snart må Dyrenes Beskytter slutte å ta imot flere.