Har delt ut soveposer og telt til bostedsløse i vinter