– Det vi ikke kan snakke om, skal vi heller ikke drive med

foto