• Gartnerløkka sett fra sør, mot Baneheia. Over E 18 i fire felt kommer en rundkjøring som blir oval, for å optimalisere kjøremønsteret og ikke ta for mye plass. Nytt er også gangbro over E18 til Tordenskjolds gate. På bysiden kan de gående velge trapp eller heis. FOTO: Rambøll

Slik blir Gartnerløkka i 2021

Høybroa rives, mens E 18 delvis skjules under en gigantisk, oval rundkjøring. Fotgjengere mot Grim får sin egen gangbro med heis.