OSLO: Langt de fleste passasjerene kom seg av gårde med forsinket fly eller ble booket om til senere avganger, opplyser selskapene til NTB.Mellom klokka 11 og 12 kansellerte SAS sju avganger, mens Braathens i hovedsak kansellerte to rundreiser mellom Oslo og Bergen og Oslo og Stavanger. Widerøes innstilte 10-12 avganger på sitt rutenett.Årsaken til den politiske streiken, som Norsk Tjenestemannslag hadde tatt initiativ til, er at flybilletter innenlands vil bli vesentlig dyrere dersom Stortinget vedtar å øke passasjeravgiftene fra 1. april neste år.Avgiften tur-retur til og i Sør— og Midt-Norge samt Tromsø og Bodø vil i så fall bli på 256 kroner. I dag betales det en passasjeravgift på kroner 232 kroner på ruter mellom Oslo og Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. NTB